Stamboom van de familie hoekstra     Index stambomen     Andere manier om deze stamboom te bekijken      reageer
Naam:Sytske Rinzes Hoekstra
Geboorteplaats: Garijp
Geboortedatum:18-12-1794
Overlijdensdatum:02-10-1861
Overlijdensplaats:Bergum
Gehuwd/relatie met:Rypke Ages Fokkema
Geboorteplaats:Bergum
Geboortedatum:02-02-1795
Overlijdensdatum:20-04-1856
Overlijdensplaats:Bergum
Kind van:Age Fokkens
en:Hylkjen Wybes
Huwelijksdatum:16-11-1834
Huwelijksplaats:Dantumadeel

Bron: tresoar
zoek naar namen
Ouders van Sytske Rinzes Hoekstra
Naam:Rinze Uldriks Hoekstra
Geboorteplaats:Garijp
Geboortedatum:03-03-1763
Overlijdensdatum:03-11-1837
Overlijdensplaats:Garijp
Beroep:schipper
Gehuwd/relatie met:Joukje Rinses Oosterwal
Geboorteplaats:Garijp
Geboortedatum:00-00-1767
Overlijdensdatum:23-09-1828
Overlijdensplaats:Birdaard
Kind van:Rinse Harkes Oosterwal
en:Trijntje Johannes Meuring
Huwelijksdatum:06-03-1791
Huwelijksplaats:Garijp
Kinderen:Uldrik
Trijntje
Sytske
Uldrik
Ymkje
Rinze
Ymkje
Rinze
Ouders van Rinze Uldriks Hoekstra
Naam:Uldrik Ypes
Geboorteplaats:Garijp
Geboortedatum:ged. 14-12-1738
Overlijdensdatum:1768 / 1769
Overlijdensplaats:Garijp
Gehuwd/relatie met:Sytske Douwes
Geboorteplaats:Garijp
Geboortedatum:00-00-1741
Overlijdensdatum:voor 1799
Kind van:Douwe Wigles
en:Ympken Feitzes
Huwelijksdatum:26-08-1764
Huwelijksplaats:Garijp
Kinderen:Rinze Uldriks
Ouders van Uldrik Ypes
Naam:Ype Rinses
Geboorteplaats:Garijp
Geboortedatum:ged. 23-09-1703
Overlijdensdatum:00-00-1770
Overlijdensplaats:Garijp
Gehuwd/relatie met:Hiltje Fookes
Geboorteplaats:Boornbergum
Geboortedatum:ged. 01-01-1715
Overlijdensdatum:00-00-1744/46
Overlijdensplaats:Suameer
Kind van:Foke Ypes
en:Bieuwkjen Halbes
Huwelijksdatum:23-02-1738
Huwelijksplaats:Garijp
Kinderen:Uldrik Ypes
Jeltje Ypes
Halbe Ypes
Talkje Ypes

Tweede huwelijk

De rechte lijn van afstamming Geboorteplaats
Rinze Uldriks Hoekstra  en  Joukje Rinses OosterwalGarijp
Uldrik Ypes  en  Sytske DouwesGarijp
Ype Rinses  en  Hiltje FookesGarijp
Rinse Ulrickx  en  Jeltje TjedsgersGarijp
Ulderick Jipis  en  Hemke [Rinscke]RinsesEernewoude
Ipe Uldricks [Wldryckx}  en  Tyemck HalbesGarijp
Uldrik N.  en  Lutske Aebeles
N.  en